• Thiết bị trồng rau sạch thủy canh BKFAST được Bộ y tế, Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm và đánh giá tốt
  • Bột dinh dưỡng thủy canh được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường – Công bố tiêu chuẩn quốc gia
  • Rau trồng thủy canh BKFAST được Bộ y tế – Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia công bố kết quả rau sạch
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam