• Thiết bị trồng rau sạch thủy canh BKFAST được Bộ y tế, Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm và đánh giá tốt
  • Bột dinh dưỡng thủy canh được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường – Công bố tiêu chuẩn quốc gia
  • Rau trồng thủy canh BKFAST được Bộ y tế – Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia công bố kết quả rau sạch
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Lưu ý:
– Kết quả kiểm nghiệm dựa trên mẫu thử sản phẩm
– Quy trình trồng rau được chuẩn hóa với thiết bị thủy canh BKFAST, có so sánh với các tiêu chuẩn về an toàn như Viet Gap, Global Gap…