HẠT GIỐNG THỦY CANH
-25%
120,000  90,000 
-25%
120,000  90,000 

Hạt giống thuỷ canh

Hành hương cao sản VA307

20,000 

Hạt giống thuỷ canh

Mùi tàu cao sản VA119

20,000 

Hạt giống thuỷ canh

Cải bẹ xanh mỡ