Cải canh Hồng Đông đặc biệt lai F1

30.000 VNĐ 20.000 VNĐ

Cải canh Hồng Đông đặc biệt lai F1

30.000 VNĐ 20.000 VNĐ

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0914.540.555
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)