RAU THỦY CANH BKFAST ĐƯỢC KIỂM NGHIỆM ĐẦY ĐỦ

Rau trồng bằng Bộ thiết bị cùng Dinh dưỡng thủy canh BKFAST đã được kiểm nghiệm đầy đủ tại Viện An toàn Vệ sinh thực phẩm Quốc gia, và được chứng nhận rau an toàn

Lưu ý:
– Kết quả kiểm nghiệm dựa trên mẫu thử sản phẩm
– Quy trình trồng rau được chuẩn hóa với thiết bị thủy canh BKFAST, có so sánh với các tiêu chuẩn về an toàn như Viet Gap, Global Gap…

GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP