Sản phẩm nổi bật

-40%

Bộ thiết bị trồng rau thủy canh

Thiết bị trồng rau thuỷ canh BKFast

1,500,000  899,000 
-37%

Dinh dưỡng thuỷ canh

Dinh dưỡng thủy canh BKFAST

150,000  95,000 
-20%
180,000  144,000 
-28%
50,000  36,000 

Truyền hình đưa tin rộng rãi về thủy canh bkfast

HƠN 100.000 KHÁCH HÀNG trồng rau thủy canh BKfast

Chế phẩm sinh học nông nghiệp

420,000 

Bộ thiết bị trồng rau thủy canh

Chế phẩm vi sinh PGPR BKFAST (Version 2)